Ochrana soukromí

Při registraci, vyplňování formuláře na stránkách www.zivotsdietou.cz nebo zasláním emailu na jakýkoli z kontaktů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení provozovatele k ochraně osobních údajů

Radan Tuhý, BA (dále jen provozovatel) zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.zivotsdietou.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a příchozí elektronické pošty, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje zlikviduje.

Radan Tuhý, BA jako provozovatel stránek www.zivotsdietou.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům projektu www.zivotsdietou.cz. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Reklama
TOPlist