Podpořte nás

Projekt Život s dietou.cz je nevýdělečným projektem, který si klade za cíl pomáhat lidem s jakoukoli formou potravinových diet či zdravotních omezení a komplikací související s příjmem potravy. Z tohoto důvodu je nutné hradit náklady na provoz serveru a související záležitosti z vlastních prostředků provozovatelů.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete jakýmkoli způsobem podpořit provoz serveru. My se na oplátku budeme snažit provozovat webový projekt Život s dietou.cz i nadále a udržovat jeho obsah aktuální a zajímavý.

Jak nás můžete podpořit

V následující sekci naleznete seznam možností, jak nás můžete podpořit. Pokud budete mít jakýkoli nápad, který se ve výčtu variant nenachází, neváhejte nás kontaktovat.

Zakoupení reklamy

Nabízíme možnost zakoupení reklamního prostoru na internetových stránkách. Pro více informací prosím navštivte sekci reklama.

Finanční dar

Jednou z variant je zaslání jakéhokoli finančního obnosu. Zavazujeme se všechny tímto způsobem získané prostředky využít výhradně na provoz serveru a související náklady. Se souhlasem dárce také tuto skutečnost zveřejníme na našem webu včetně zaslaného obnosu.

Využít můžete následující možnosti:

Bankovní převod
č.účtu: 7521718001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
do poznámky pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o dar pro projekt Život s dietou.cz a kontakt na sebe

PayPal

Poštovní poukázka

finanční dar je možné zaslat také prostřednictvím poštovní poukázky na následující adresu provozovatele:
Radan Tuhý
Velkopavlovická 4066/5
628 00 Brno

Poskytnutí reklamního prostoru

Našim cílem je, aby se o našem projektu dozvědělo co nejvíce lidí, kterým by následně mohly být webové stránky nápomocné. Pomůže nám, pokud se rozhodnete poskytnout váš reklamní prostor (ať už v tištěné či elektronické podobě na vašem webu) a umožníte nám zviditelnit se. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Reklama
TOPlist